Cennik

Ceny usług przewodnickich:

Zwiedzanie Krakowa - Język polski

Długość zwiedzania w godzinach (h) Cena brutto
Zwiedzanie Krakowa: 2 - 4 h 200,00 PLN (od grupy)
Zwiedzanie Krakowa: 4 - 8 h 300,00 PLN (od grupy)

Zwiedzanie Krakowa - Język niemiecki

Długość zwiedzania w godzinach (h) Cena brutto
Zwiedzanie Krakowa: 2 bis 4 h 300,00 PLN (od grupy)
Zwiedzanie Krakowa: 4 bis 6 h 380,00 PLN (od grupy)

Uwaga: Grupy mniejsze niż 5 osobowe dostają do 30% zniżki! Dla instytucji i biur podróży możliwe rabaty!

Ceny tłumaczeń:

  • Zwykłe - 25,00 PLN/strona - 1800 znaków
  • Tłumaczenie przysięgłe DE-PL 27,00 PLN/str. - 1125 znaków
  • Tłumaczenie przysięgłe PL-DE 35,00 PLN/str. - 1125 znaków
  • Tłumaczenia przysięgłe ekspresowe sporządzone w dniu zlecenia - 50 % drożej
  • Tłumaczenia specjalistyczne - 25 % drożej
  • Tłumaczenia ustne wg indywidualnych uzgodnień.

    Wielkość wynagrodzenia za tłumaczenia zgodna jest § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131). Ilość znaków w przypadku tłumaczeń zwykłych oblicza się zgodnie z Polską Normą (1 strona = - 1800 znaków wliczając uzasadnione spacje pomiędzy słowami), a w przypadku tłumaczeń przysięgłych (1 strona = 1125 znaków wliczając uzasadnione spacje pomiędzy słowami)

    Ceny kursów nauki języka niemieckiego oraz innych usług według indywidualnych uzgodnień.